حمایت کنندگان اصلی
حامی
دانشگاه صنعت نفت
کپکو
اسکلت بتنی ایران
انجمن بتن ایران
شرکت مکین تجارت امین
ایران فریمکو
خانه معدن ایران
شرکت هولدینگ
شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
صدرا
ایمیدرو
دانشگاه فنی و حرفه ای
خانه
شرکت دی
تنکو
پژوهشگاه نیرو
سیویلیکا
شرکت توسعه معادن صدر جهان
مرکز علمی آموزشی ثامن