هزینه ثبت نام و شرکت در همایش
1401-10-24
هزینه ثبت نام و شرکت در همایش

به اطلاع پژوهشگران گرامی میرساند، هزینه های ثبت نام و شرکت در اولین همایش ملی مهندسی عمران و منابع زمین به شرح زیر می باشد:


هزینه ثبت نام و شرکت در همایش


جهت پرداخت هزینه ثبت نام و شرکت در همایش، از طریق منو "ثبت نام" به زیر منوی "صدور صورت حساب و پرداخت هزینه" مراجعه نمایید.