"اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین"  به عنوان رویدادی علمی، پژوهشی و اجرایی، برنامه های متعددی را در راستای تحقق اهداف کنفرانس در نظر گرفته است.

برنامه‌های کنفرانس به شرح ذیل است:

  •      برگزاری سخنرانی های کلیدی و نشست‌های علمی و کاربردی
  •     برگزاری سخنرانی صاحب نظران و اساتید برجسته و برگزاری پانل های تخصصی
  •    ارائه مقالات پذیرفته شده (شفاهی و پوستر)
  •      برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی
  •     برگزاری نمایشگاه آشنایی با پروژه های ملی انجام شده توسط شرکت های موفق
  •     برگزاری نمایشگاه تخصصی جانبی برای معرفی شرکت ها و کسب و کارهای مرتبط و معرفی محصولات و خدمات
  •     برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت.