پژوهشگران گرامی، جهت ارائه شفاهی مقاله در روز همایش می توانید از قالب پیشنهادی زیر برای ارائه مقالات خود استفاده نمایید.


دانلود قالب پیشنهادی ارائه مقالات شفاهی

 

دانلود قالب مقالات پذیرفته شده پوستری


 توجه فرمایید که بعد از آماده شدن فایل ارائه، خروجی فایل خود را با فرمت PDF دخیره و به ایمیل مسئول نشست کمیته رشته خود که با شما در تماس خواهد بود، ارسال فرمایید .


*تعداد اسلاید : حداکثر 20 صفحه*


لازم به ذکر است تمامی پژوهشگرانی که مقالات آن ها مورد پذیرش نهایی همایش قرار گرفته است، می بایست فرم تعهدنامه ارائه مقاله ذیل را تکمیل و نسخه چاپی تعهدنامه ذیل را امضا نموده و در روز همایش به مسئول کمیته اجرایی رشته خود در اتاق ارائه مقاله تحویل دهند.

 

دانلود فرم تعهدنامه ارائه مقاله


باتشکر

دبیرخانه اولین همایش ملی مهندسی عمران و منابع زمین